Ter Apel bodemverontreiniging met drugs en alcohol in de grond en het grondwater

Ter Apel bodemverontreiniging met drugs en alcohol in de grond en het grondwater

De aanleiding voor de saneringswerkzaamheden is het bodemonderzoek dat is uitgevoerd nadat de politie een inval had gedaan op de locatie. 

Aangezien er sprake is van een nieuw geval van bodemverontreiniging is de bodemverontreiniging op grond van artikel 13 en 27 van de Wet bodembescherming zo spoedig en volledig mogelijk verwijderd.

De locatie betreft een loods waarin zich een illegaal drugslab bevond. Het drugsafval werd waarschijnlijk (deels) direct in de grond geloosd.

Op de locatie is een waterzuiveringsinstallatie geplaatst om het vervuilde grondwater te zuiveren.

Scroll naar boven