Project petrochemische industrie Kemira Botlek Rotterdam

Project petrochemische industrie (Kemira Botlek Rotterdam)

Een mooie uitdaging gezien de vele (veiligheids)maatregelen op het terrein van een petrochemische verwerker. De aanleiding voor dit project betrof een voorgenomen uitbreiding binnen het bedrijf. Om de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren, diende de ondergrondse infrastructuur inzichtelijk te worden gemaakt middels proefsleuven. De ontgraving is uitgevoerd op maximaal -1,5 m-mv. De verontreinigde grond is in depot gesteld en vervolgens in de oorspronkelijke staat terug aangebracht.

Scroll naar boven