Oestgeest project locatie ontdoen van de aanwezige bodemverontreiniging

Oestgeest project locatie ontdoen van de aanwezige bodemverontreiniging

De aanleiding van dit project zijn de voornemens nieuwbouw te realiseren op het perceel. Ster Projects heeft het V&G-plan opgesteld en de werkzaamheden uitgevoerd.

De grond was sterk verontreinigd met koper, zink, lood, PAK, PCB en minerale olie. Er was zelfs één gat met een asbestgehalte van 310 mg/kg ds aangetroffen.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 7000 en bestonden onder andere uit het ontgraven en afvoeren van de sterk verontreinigde grond. 

Scroll naar boven