Lekkerkerk nieuw geval van bodemverontreiniging OBAS

Lekkerkerk nieuw geval van bodemverontreiniging OBAS

De aanleiding voor de uitvoering van de bodemsanering zijn de resultaten van het uitgevoerde nulsituatie bodemonderzoek, waarbij in zowel de grond als het grondwater ter plaatse van de OBAS van de was- en tankplaats sterk verhoogde gehalten aan minerale olie zijn aangetroffen.

Op locatie is sprake is van een ‘’nieuw’’ geval van bodemverontreiniging en daarmee is de zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming) van toepassing.

Het bevoegd gezag heeft intensief toegezien dat alle werkzaamheden conform de juiste wet- en regelgeving is uitgevoerd. Na afloop waren zij dan ook zeer tevreden over de werkwijze en communicatie

Scroll naar boven