Inhuur van onze dienst als (R)-DLP-er te Vlaardingen

Inhuur dienst Vlaardingen

Onze opdrachtgever heeft gebruik gemaakt van onze diensten als (R)-DLP-er en het opstellen van een V&G-plan. Tijdens een verkennend onderzoek is er een sterke bodemverontreiniging met minerale olie aangetroffen bij een ondergrondse tank. Hier moest een sanering voor uitgevoerd worden, die wij mochten begeleiden. De verontreinigde grond is tot een diepte van circa 1,30 – 2,30 m-mv ontgraven en vervolgens rechtstreeks in vrachtauto’s afgevoerd naar de erkende verwerker ATM Moerdijk.       

Scroll naar boven