Herontwikkeling tot woningbouw Mercuriusweg te Delft

Herontwikkeling tot woningbouw Mercuriusweg te Delft

In Delft hebben wij een bodemsanering volgens BRL SKIB 7000 uit mogen voeren. Aanleiding hiervoor was de voorgenomen realisatie van toekomstige bebouwing. Op de locatie was sprake van drie verschillende bodemverontreinigingen, namelijk:

  • Asbestverontreiniging in het traject van -0,50/0,60 – -1,00/1,10 m-mv verdeeld over twee spots met een totaal oppervlakte van 50m²
  • Zware metalen, lood. In het traject van -0,40 – 0,90m-mv met een oppervlakte van ca. 200m²
  • Zware metalen, kobalt. In het traject van -0,15 – 0,65 m-mv met een oppervlakte van ca. 40m²

Tevens is door ons de grondafzet uit handen genomen voor de opdrachtgever.  

Scroll naar boven