Het team van Ster Projects bv heeft de bouw van verschillende tunnels en parkeergarages mogen begeleiden in binnen- en buitenland. Daarbij hebben we veel ervaring opgedaan met verschillende grondlagen, hydrologie en mechanica die werken op zeer grote dieptes.

Veiligheid

Veiligheid vraagt een enorme expertise. Denk hierbij aan besloten ruimtes op grotere diepte, op een relatief klein oppervlak. Het aantal lux en de luchtkwaliteit spelen een essentiële rol voor mens en machine. Doordat tunnel- en parkeergaragewerkzaamheden beneden het maaiveld plaats vinden, zullen lasten altijd over werkgebieden manoeuvreren waardoor er meer risico’s aanwezig zijn. Ster Projects bv heeft ervaring opgedaan in het inventariseren en analyseren van de risico’s en deze op de juiste manier te beheersen.

Project efficiency

Veelal worden tunnels en parkeergarages binnenstedelijk uitgevoerd waar te allen tijde rekening moet worden gehouden met de omgeving. Communicatie naar bewoners en hulpdiensten bepaalt het succes van de voortgang van uw project. De mensen van Ster Projects bv hebben de ervaring om de juiste setting, fasering en verkeersplannen op te stellen die het project ten gunste zullen komen en de omgeving minimaal belasten. Een (natte)bouwkuip veroorzaakt vaak een aan- en afvoer van grote hoeveelheden materiaal. Ons team heeft de kennis in huis om diverse alternatieven te onderzoeken en te berekenen om CO2-uitstoot en verkeersbewegingen te minimaliseren. Daarnaast is het voor uw project van zeer groot belang om aan de hand van de civiel- en milieutechnische kwaliteit van de vrijkomende stromen juiste hergebruiks- en toepassingslocaties te vinden. Wij zijn betrokken bij vraag en aanbod van alle grondstromen en zijn daarom voor uw project de juiste grondstromencoördinator, -handelaar en -bemiddelaar.

Tunnels en parkeergarages
Tunnels en parkeergarages
Het team van Ster Projects bv heeft de bouw van verschillende tunnels en parkeergarages mogen begeleiden in binnen- en buitenland. Daarbij hebben we veel ervaring opgedaan met verschillende grondlagen, hydrologie en mechanica die werken op zeer grote dieptes.
Ruimte voor rivier en dijkversterking
Ruimte voor rivier en dijkversterking
Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met dijkenbouw en 'Ruimte voor de rivier' projecten. Onze (voor) ouders hebben door de ligging van Werkendam in het rivierengebied en de Biesbosch veel kennis opgedaan in de verdediging tegen ‘ons’ water.
Projectadvies op Maat
Projectadvies op Maat
Het team van Ster Projects bv heeft jarenlange ervaring op het gebied van GWW-projectniveau. Het is de afgelopen jaren zeer nauw betrokken geweest bij de veranderingen die in de infra-bouwsector hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan de veranderingen in het aanbestedingsbeleid, milieubewustzijn en kostenbesparing.
Bagger- en oeverprojecten
Bagger- en oeverprojecten
Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met waterhuishoudingprojecten. Vanuit een jarenlange betrokkenheid bij diverse soorten waterbouwprojecten, zijn onze mensen in staat voor uw project een breed gedragen kennis te bieden.