Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met dijkenbouw en 'Ruimte voor de rivier' projecten. Onze (voor) ouders hebben door de ligging van Werkendam in het rivierengebied en de Biesbosch veel kennis opgedaan in de verdediging tegen ‘ons’ water.

Ruimtebeslag

De afgelopen jaren zijn de mensen van Ster Projects bv betrokken geweest bij projecten in voorbereiding en realisatie van ‘Ruimte voor de rivier’. Een dijkversterking gaat meestal gepaard met ruimtebeslag. Doordat de mensen van Ster Projects bv bij verschillende disciplines van dijkversterkingen betrokken zijn geweest, zijn wij sterk in het bedenken van alternatieve oplossingen die ruimtebeslagbeperkend zijn. Door deze jarenlange ervaring zijn wij in staat om een gedegen inbreng te leveren voor het bedenken van alternatieve dijken. 

De juiste communicatie

Bij dijkversterkingprojecten hebben we te maken gehad met mooie oude objecten en opstallen van ongeruste bewoners en eigenaren. Communicatie naar bewoners en hulpdiensten bepaalt de voortgang van uw project. Ster Projects bv heeft de ervaring om het juiste omgevings-, faserings- en verkeersplan op te stellen ten gunste van uw project en de omgeving. 

Respect voor de natuur

Circa 70% van onze dijken staat in contact met, of is onderdeel van een natuurgebied. Daar wij verschillende projecten binnen natura-2000-gebieden en ecologische hoofdstructuur hebben mogen begeleiden, hebben we geleerd te werken in harmonie met, en respect voor onze natuur. 

Ruimte voor de rivier 

De komende periode staan er veel dijkversterkingsprojecten op stapel binnen het ‘Ruimte voor de rivier’ en  deltaprogramma. Hierdoor zal er een schaarste ontstaan aan erosieklei. Het grondstromencoördinatieteam van Ster Projects bv volgt de grondbalans binnen Nederland en België nauwlettend waardoor vraag en aanbod van de verschillende kleisoorten ruim van te voren inzichtelijk is. Door de aanwezige kennis van de fysische en civiele eigenschappen van de erosieklei, zien onze mensen het als een uitdaging om de kern van de dijken en steunbermen te verzwaren met alternatieve producten en of stromen. In het tracé (keurzone) van de dijk zijn er in de toekomst verschillende mogelijkheden voor het toepassen van erosiekleivervangers. Doordat de deltacommissie ook over alternatieve dijken wil gaan denken, sluit dit naadloos aan op de kennis en ambitie binnen het team van Ster Projects bv.

Tunnels en parkeergarages
Tunnels en parkeergarages
Het team van Ster Projects bv heeft de bouw van verschillende tunnels en parkeergarages mogen begeleiden in binnen- en buitenland. Daarbij hebben we veel ervaring opgedaan met verschillende grondlagen, hydrologie en mechanica die werken op zeer grote dieptes.
Ruimte voor rivier en dijkversterking
Ruimte voor rivier en dijkversterking
Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met dijkenbouw en 'Ruimte voor de rivier' projecten. Onze (voor) ouders hebben door de ligging van Werkendam in het rivierengebied en de Biesbosch veel kennis opgedaan in de verdediging tegen ‘ons’ water.
Projectadvies op Maat
Projectadvies op Maat
Het team van Ster Projects bv heeft jarenlange ervaring op het gebied van GWW-projectniveau. Het is de afgelopen jaren zeer nauw betrokken geweest bij de veranderingen die in de infra-bouwsector hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan de veranderingen in het aanbestedingsbeleid, milieubewustzijn en kostenbesparing.
Bagger- en oeverprojecten
Bagger- en oeverprojecten
Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met waterhuishoudingprojecten. Vanuit een jarenlange betrokkenheid bij diverse soorten waterbouwprojecten, zijn onze mensen in staat voor uw project een breed gedragen kennis te bieden.