Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met waterhuishoudingprojecten. Vanuit een jarenlange betrokkenheid bij diverse soorten waterbouwprojecten, zijn onze mensen in staat voor uw project een breed gedragen kennis te bieden. 

De noodzaak van baggeren en oeveronderhoud

Door de continue slibafzettingen in ons hydrosysteem, afkomstig uit de aanvoer van de hoger gelegen buurlanden en oevererosie, heeft onze waterhuishouding voortdurend de juiste inspanningen nodig om de algehele waterveiligheid voor mens en dier te kunnen waarborgen. Onze mensen vinden het een uitdaging om ecologie en recreatie, binnen deze algehele waterveiligheidsinspanningen samen te brengen. 

Baggeren

Een aantal mensen binnen het team van Ster Projects bv heeft als specialisme baggerwerkzaamheden. Onze mensen zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij de uitvoering van baggerwerkzaamheden binnen recreatiegebieden, natura-2000-gebieden en beroepsvaartgeulen met zeer hoge intensiteit. Binnen deze verschillende gebieden hebben onze mensen te maken gehad met verschillende disciplines met uiteenlopende belangen. Denk hierbij aan recreatievaart, beroepsvaart en de natuurbeschermingswet binnen de natura-2000-gebieden. Ook hebben we kennis van het binnenstedelijk baggeren.

Oeververbetering en -verdediging

Bij baggerwerkzaamheden behoren ook oeververbetering en -verdediging. Samen met de mensen van United Dredging bv is Ster Projects bv een nieuw concept aan het ontwikkelen met betrekking tot oever-, vooroever- en strandsuppletie. Binnen het deltaprogramma worden er op grote schaal natuurlijke oevers bestudeerd en gerealiseerd. Bij deze natuurlijke oevers zal er natuurlijke oevererosie moeten ontstaan. Bij dit nieuwe oeversysteem zal oevererosie bijdragen aan de zelfvoorzienendheid van onze rivieren. Door deze erosie en afzettingen zullen er verondiepingen en natuurbanken ontstaan waar het niet altijd optimaal zal zijn. Ster Projects en United Dredging zijn druk bezig met nieuwe ontwikkelingen om deze ‘nieuwe oevers’ te beheren op een natuurvriendelijke wijze.

Baggerspecie

Door baggerspecie kritisch te onderzoeken, blijkt dat het in de meeste gevallen de juiste elementen en componenten bevat voor optimaal hergebruik. Ons team heeft de kennis in huis om diverse opties te onderzoeken zodat de baggerspecie die op uw project vrijkomt, optimaal kan worden hergebruikt. In sommige gevallen moet er een eenvoudige bewerking plaatsvinden om het materiaal elders toe te passen. De altijd actuele wet- en regelgeving zal te allen tijde worden nageleefd.

Tunnels en parkeergarages
Tunnels en parkeergarages
Het team van Ster Projects bv heeft de bouw van verschillende tunnels en parkeergarages mogen begeleiden in binnen- en buitenland. Daarbij hebben we veel ervaring opgedaan met verschillende grondlagen, hydrologie en mechanica die werken op zeer grote dieptes.
Ruimte voor rivier en dijkversterking
Ruimte voor rivier en dijkversterking
Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met dijkenbouw en 'Ruimte voor de rivier' projecten. Onze (voor) ouders hebben door de ligging van Werkendam in het rivierengebied en de Biesbosch veel kennis opgedaan in de verdediging tegen ‘ons’ water.
Projectadvies op Maat
Projectadvies op Maat
Het team van Ster Projects bv heeft jarenlange ervaring op het gebied van GWW-projectniveau. Het is de afgelopen jaren zeer nauw betrokken geweest bij de veranderingen die in de infra-bouwsector hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan de veranderingen in het aanbestedingsbeleid, milieubewustzijn en kostenbesparing.
Bagger- en oeverprojecten
Bagger- en oeverprojecten
Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met waterhuishoudingprojecten. Vanuit een jarenlange betrokkenheid bij diverse soorten waterbouwprojecten, zijn onze mensen in staat voor uw project een breed gedragen kennis te bieden.