Ster Projects bv biedt u kennis en ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Calculatie
 • Werkvoorbereiding
 • Projectleiding
 • Uitvoering
 • Grondstromen coördinatie
 • Juridische ondersteuning

Onze diensten vertalen zich naar de volgende werkzaamheden:

 • Projectcalculatie en/of -voorbereiding
 • Projectmanagement en/of -ondersteuning
 • Projectoptimalisatie en rendementsverbetering
 • Project juridisch advies
 • Handel in, en bemiddeling van grond(stoffen)(stromen), baggerspecie en funderingsmaterialen
Onze kennis en ervaring hebben we opgedaan en reeds toegepast bij de volgende projecten:
Tunnels en parkeergarages
Tunnels en parkeergarages
Het team van Ster Projects bv heeft de bouw van verschillende tunnels en parkeergarages mogen begeleiden in binnen- en buitenland. Daarbij hebben we veel ervaring opgedaan met verschillende grondlagen, hydrologie en mechanica die werken op zeer grote dieptes.
Ruimte voor rivier en dijkversterking
Ruimte voor rivier en dijkversterking
Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met dijkenbouw en 'Ruimte voor de rivier' projecten. Onze (voor) ouders hebben door de ligging van Werkendam in het rivierengebied en de Biesbosch veel kennis opgedaan in de verdediging tegen ‘ons’ water.
Projectadvies op Maat
Projectadvies op Maat
Het team van Ster Projects bv heeft jarenlange ervaring op het gebied van GWW-projectniveau. Het is de afgelopen jaren zeer nauw betrokken geweest bij de veranderingen die in de infra-bouwsector hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan de veranderingen in het aanbestedingsbeleid, milieubewustzijn en kostenbesparing.
Bagger- en oeverprojecten
Bagger- en oeverprojecten
Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met waterhuishoudingprojecten. Vanuit een jarenlange betrokkenheid bij diverse soorten waterbouwprojecten, zijn onze mensen in staat voor uw project een breed gedragen kennis te bieden.