Welkom bij Ster Projects!

Ster Projects bv is projectadviseur op maat. Een team met jarenlange ervaring op het gebied van specialistisch grondverzet en baggerwerkzaamheden is de ideale partner voor elk project. Door oplossingsgericht denken heeft Ster Projects bv al menig civieltechnisch project en bouwproject kosten- en projectmatig geoptimaliseerd. Daarbij verliezen wij het welzijn van mens, flora en fauna niet uit het oog. Dát is onze uitdaging bij elk project!

Over ons

Het team van Ster Projects bv heeft jarenlange ervaring op het gebied van GWW-projectniveau. Het is de afgelopen jaren zeer nauw betrokken geweest bij de veranderingen die in de infra-bouwsector hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan de veranderingen in het aanbestedingsbeleid, milieubewustzijn en kostenbesparing. Doordat de markt al enige jaren onder grote druk staat en er veel is veranderd op het gebied van projectgunning en -realisatie heeft het team van Ster Projects bv zich gespecialiseerd in projectadvies op maat waarbij de kracht ligt in het meedenken met de opdrachtgever. Dit kan een advies zijn in het aan- en uitbestedingstraject maar ook bieden we complete projectbegeleiding. Door onze kennis en ervaring denken wij praktijk- en oplossingsgericht.

Ster projects specialiseert zich in:

Tunnels en parkeergarages
Tunnels en parkeergarages
Het team van Ster Projects bv heeft de bouw van verschillende tunnels en parkeergarages mogen begeleiden in binnen- en buitenland. Daarbij hebben we veel ervaring opgedaan met verschillende grondlagen, hydrologie en mechanica die werken op zeer grote dieptes.
Ruimte voor rivier en dijkversterking
Ruimte voor rivier en dijkversterking
Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met dijkenbouw en 'Ruimte voor de rivier' projecten. Onze (voor) ouders hebben door de ligging van Werkendam in het rivierengebied en de Biesbosch veel kennis opgedaan in de verdediging tegen ‘ons’ water.
Projectadvies op Maat
Projectadvies op Maat
Het team van Ster Projects bv heeft jarenlange ervaring op het gebied van GWW-projectniveau. Het is de afgelopen jaren zeer nauw betrokken geweest bij de veranderingen die in de infra-bouwsector hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan de veranderingen in het aanbestedingsbeleid, milieubewustzijn en kostenbesparing.
Bagger- en oeverprojecten
Bagger- en oeverprojecten
Werkendammers zijn van oudsher geboren waterbouwers. Ster Projects bv heeft zijn roots in het Werkendamse en heeft daarom van huis uit een grote affiniteit met waterhuishoudingprojecten. Vanuit een jarenlange betrokkenheid bij diverse soorten waterbouwprojecten, zijn onze mensen in staat voor uw project een breed gedragen kennis te bieden.